Informacje o Naszej Platformie
 /  Informacje o Naszej Platformie

Nasza nowoczesna platforma elearningowa zawiera wszystkie niezbędne funkcje potrzebne do przeprowadzania efektywnych szkoleń i kursów.

Oto najważniejsze cechy naszego specjalistycznego systemu szkoleniowego:


Testy i wyniki

Każde szkolenie składa się z Lekcji oraz Testów. Te drugie występują zazwyczaj jeden na cały Moduł i mają za zadanie sprawdzić Twoją nabytą wiedzę podczas przeprowadzonych do tej pory Lekcji. Przeprowadzane są w formie pytań jednokrotnego, wielokrotnego wyboru oraz pytań „tak czy nie”. Niektóre z nich mają wyznaczony czas na ukończenie. Po zakończeniu testu zobaczysz jego podsumowanie; ilość poprawnych, błędnych oraz pominiętych odpowiedzi, czas ukończenia, informację o progu potrzebnym do zaliczenia oraz najważniejsze czy test został zdany.


Panel Lekcyjny

W Panelu Lekcyjnym, który znajdziesz w Podsumowaniu Szkolenia znajduje się cały program szkolenia. Został on podzielony na Moduły, w których skład wchodzą Lekcje oraz Testy. Z prawej strony elementów wyświetlane są informacje o; ilości ukończonych elementów w poszczególnym module, rozpoczęciu i zaliczeniu danej lekcji oraz procentowym wyniku ukończonego testu.


Postęp szkolenia

Wyświetlając Podsumowanie Szkolenia w przejrzysty sposób zobaczysz ile elementów udało się Tobie ukończyć oraz w ilu procentach ukończone zostało przez Ciebie całe szkolenie. Na pasku procentowym widnieje również informacja o progu minimalnym potrzebnym do zaliczenia szkolenia. Takie informacje dodatkowo ujrzysz podczas przechodzenia szkolenia jak i w swoim Profilu Użytkownika.


Dożywotni dostęp

Kupując dowolne szkolenie z naszego sklepu internetowego otrzymujesz dożywotni dostęp do naszej platformy szkoleniowej. Nie wyznaczamy czasu w jakim musisz ukończyć zakupiony kurs, to ty decydujesz kiedy go zakończysz. Gdy już tego dokonasz w dalszym ciągu możesz dowolnie przeglądać wszystkie lekcje i testy oraz dodatkowo utrwalać zdobytą wiedzę.