Specjalista ds. logistyki
 /  Specjalista ds. logistyki

Pragniesz zdobyć wiedzę, certyfikat i umiejętności z zakresu logistyki?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości.
Program jest realizowany na terenie całego kraju

Zakres kursu część teoretyczna:

 • Czym jest logistyka, działy, typy, funkcje
 • Systemy oraz narzędzia logistyczne
 • Zasady funkcjonowania gospodarki magazynowej
 • Dokumentacja magazynowa
 • Logistyka informacji, schematy, przepływy
 • Bazy danych w logistyce

Zakres kursu część praktyczna:

 • Nauka organizacji przepływu w informacji w przedsiębiorstwie – zadania praktyczne
 • Przetwarzanie treści o tematyce logistyki – zadania praktyczne
 • Tworzenie ofert związanych z logistyką – zadania praktyczne
 • Tworzenie baz danych w obszarze logistyki – zadania praktyczne
 • Zarządzanie bazą danych jako narzędzie logistyczne
 • Publikacja i raportowanie – zadanie praktyczne

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie