Specjalista ds. Marketingu i Promocji
 /  Specjalista ds. Marketingu i Promocji

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu marketingu i promocji?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości.

Zakres realizowanego kursu część praktyczna:

 • Pojęcie i zakres marketingu
 • Nowoczesne metody marketingu kluczem do udanej promocji
 • Rodzaje sprzedaży oraz klientów
 • Kampanie reklamowe rodzaje i funkcje
 • Kanały dystrybucji
 • Tworzenie oraz zarządzanie bazą danych
 • Nauka redakcji tekstów oraz sporządzania ofert marketingowych

Zakres realizowanego kursu:

 • Tworzenie ofert marketingowych
 • Organizacja baz danych klientów
 • Promocja produktów i usług – dobór narzędzi do rynku (zestawienia, praca z bazą)
 • Rodzaje promocji w poszczególnych kanałach dystrybucji
 • Promocja poprzez media społecznościowe
 • Tworzenie badań marketingowych na podstawie badań obcych
 • Publikacja i raportowanie wyników badań
 • Badanie cen usług i produktów

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie