Specjalista ds. Projektów Unijnych
 /  Specjalista ds. Projektów Unijnych

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu projektów unijnych i certyfikat?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości.
Kursy realizujemy na terenie całego kraju

Zakres teoretyczny kursu:

 • Pojęcie, cechy, funkcje projektów unijnych
 • Pozyskiwanie środków z UE z różnych źródeł
 • Budżetowanie projektów
 • Dokumentacja projektowa
 • Procesy realizacji projektów
 • Rozliczenie projektów
 • Tworzenie bazy danych funduszy i projektów w ramach programów
 • Tworzenie
 • Jak skutecznie i szybko przeprowadzić badania na rynku

Zakres praktyczny:

 • Sporządzanie wniosków o dotację z UE
 • Zarządzanie projektami
 • Budżetowanie projektu
 • Tworzenie oraz zarządzanie bazą danych dotyczącą aktualnych projektów
 • Redakcja oraz promocja projektów UE
 • Badania dostępności dotacji unijnych
 • Prezentacja wyników

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Forma realizacji:
W zależności od miejsca zamieszkania i preferencji kursanta, zajęcia odbywają się e-learningowo lub stacjonarnie, zadania praktyczne realizowane są zdalnie.

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie