Specjalista ds. Rekrutacji i Planowania
 /  Specjalista ds. Rekrutacji i Planowania

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu rekrutacji i planowania?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości z dofinansowaniem 80%.

Program jest realizowany na terenie całego kraju.

Plan kursu część teoretyczna:

 • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami rekrutacji i planowania
 • Wykorzystanie narzędzi marketingowych jako element rekrutacji
 • Nauka tworzenia baz danych
 •  Nauka redakcji artykułów
 • Planowanie zapotrzebowania na rynku pracy
 • Skuteczne wykonie badania rynku pracy

Zadania część praktyczna:

 • Sporządzanie ofert zatrudnienia
 • Zamieszczanie ofert na portalach
 • Udział w rekrutacji pracowniczej
 • Wykorzystanie umiejętności tworzenia baz danych jako narzędzie spisu potencjalnych pracowników
 • Badania popytu na rynku pracy na podstawie artykułów obcych
 • Publikacja wykonanych badań

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie