Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej i E-commerce
 /  Specjalista ds. Sprzedaży Internetowej i E-commerce

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu sprzedaży internetowej?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, z dofinansowaniem Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości 80%.

Zakres realizowanego kursu, część teoretyczna:

 • Pojęcie i zakres sprzedaży internetowej (e-commerce)
 • Procedury sprzedaży internetowej
 • Rodzaje klientów i sposoby na ich pozyskanie
 • Narzędzia sprzedaży internetowej
 • Tworzenie baz danych e-commerce
 • Nauka redakcji tekstów oraz sporządzania ofert sprzedażowych

Część praktyczna – zakres:

 • Nauka tworzenia ofert sprzedażowych i opisów produktów
 • Praktyka z tworzeniu oraz zarządzaniu bazą danych
 • Wybrane metody promocji produktów przeznaczonych do sprzedaży (narzędzia sprzedaży internetowej)
 • Zadania z pozyskiwania klientów, sposoby, sporządzanie baz, a
 • Zadania tworzenia badań e-commerce na podstawie badań obcych
 • Zadania publikacji i raportowanie wyników badań – praktyczne narzędzie
 • Wprowadzanie produktów / usług, konfiguracja, zadania praktyczne
 • Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie