Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego
 /  Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju Zawodowego

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu szkoleń i rozwoju zawodowego?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości, z dofinansowaniem 80%.

Zakres realizowanego kursu, część teoretyczna:

 • Przedstawienie podstawowych grup i kategorii szkoleń
 • Techniki oraz organizacja szkoleń
 • Narzędzia szkoleniowe
 • Nauka tworzenia bazy danych potencjalnych kursantów
 • Sporządzanie ofert szkoleniowych
 • Nauka redakcji naukowej szkoleń i programów
 • Promocja i kanały dystrybucji w branży szkoleniowej

Zakres realizowanego kursu, część praktyczna:

 • Tworzenie ofert szkoleniowych
 • Organizacja baz danych uczestników szkoleń
 • Promocja organizowanych szkoleń, zapoznanie się z kanałami dystrybucji na rynku szkoleniowym
 • Promocja poprzez media społecznościowe
 • Tworzenie badań atrakcyjności szkoleń
 • Publikacja i raportowanie wyników badań
 • Badanie cen oferowanych szkoleń w Polsce

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie