Specjalista ds. Tłumaczeń i Redakcji Tekstów
 /  Specjalista ds. Tłumaczeń i Redakcji Tekstów

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu tłumaczeń, potwierdzić swoje umiejętności i doświadczenie certyfikatem?

Kurs jest realizowany z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości, z 80% dofinansowaniem.

Zakres realizowanego kursu, część teoretyczna:

 • Nauka podstawowych narzędzi redakcyjnych
 • Redakcja tekstu, czyli jak szybko i skutecznie napisać artykuł
 • Kanały dystrybucji usług tłumaczeniowych,
 • Pozyskiwanie klientów na rynku tłumaczeń
 • Nauka tworzenia bazy danych tłumaczeń.

Zakres realizowanego kursu, część praktyczna:

 • Tłumaczenie, sposoby – zadania praktyczne
 • Tłumaczenie z redakcją – zadania
 • Sporządzanie ofert tłumaczonych- zadania praktyczne
 • Tworzenie tłumaczonych treści produktów- zadania praktyczne
 • Tłumaczenie ze słuchu – zadania praktyczne
 • Tworzenie baz danych potencjalnych partnerów do tłumaczeń

Egzamin części teoretycznej online, po zaliczeniu części praktycznej.

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie