Specjalista ds. Turystyki i Rekreacji
 /  Specjalista ds. Turystyki i Rekreacji

Pragniesz zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i rekreacji?

Szkolenia i kursy są realizowane z programu Akademia Kompetencji, Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości.

Zakres realizowanego kursu część teoretyczna:

 • Pojęcie i zakres turystyki oraz rekreacji
 • Rodzaje klientów i sposoby na ich pozyskiwanie
 • Sporządzanie ofert turystycznych
 • Narzędzia sprzedaży w branży turystycznej
 • Analiza rynku turystycznego
 • Tworzenie bazy danych pod kątem turystyki

Zakres realizowanego kursu:

 • Tworzenie ofert turystycznych i rekreacyjnych
 • Organizacja baz turystycznych
 • Promocja produktów i usług turystycznych – dobór narzędzi do rynku (zestawienia, praca z bazą)
 • Promowanie usług turystycznych i rekreacyjnych
 • Promocja turystyki poprzez media społecznościowe
 • Tworzenie badań marketingowych na podstawie badań obcych
 • Publikacja i raportowanie wyników badań
 • Badanie cen usług i produktów turystycznych
 • Tworzenie poradnika turystycznego z ofert, pakietowanie

Czas trwania kursu: 80h

Korzyści:

 • Kursant otrzymuje zaświadczenie o odbyciu kursu.

Dodatkowe możliwości:

 • Po pozytywnej ocenie szkolenia i zdaniu egzaminu, istnieje możliwość przystąpienia do nieodpłatnego pakietu stażowego, które po doliczeniu odpowiedniej liczby godzin (80 lub 150) będzie potwierdzone jako praktyka / staż. Czas szkolenia zostanie doliczony do czasu stażu / praktyki.
 • Osoby, które zakwalifikują się i przystąpią do kolejnego etapu, oprócz certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu, otrzymają potwierdzenie stażu / praktyki zaświadczeniem lub referencjami.
 • Staż / praktykę można realizować w trybie stacjonarnym / zdalnym (przez Internet).

W ramach kursu przewidzianych jest 35% godzin teoretycznych oraz 65% godzin praktycznych.

Zobacz ofertę kursu w sklepie