Algorytmy w zadaniach maturalnych z informatyki

Cele kształcenia

Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom typów zadań maturalnych z I części arkusza maturalnego z informatyki oraz sposobu ich rozwiązywania, szczególnie w kontekście modelu i schematu oceniania arkuszy.

Uczestnicy otrzymują zestaw przykładowych zadań maturalnych z algorytmiki do wykonania.

Adresaci

Nauczyciele informatyki/przedmiotów informatycznych

Kontakt i zapisy

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO tel. 71 36 80 980, e-mail: podyplomowe@ue.wroc.pl pokój nr 4, budynek CKU ul. Kamienna 43, 53-345 Wrocław

Godziny otwarcia znajdują się w zakładce Kontakt. W przypadku pytań merytorycznych prosimy o bezpośredni kontakt z trenerem wiodącym: dr Wioletta Turowska (koordynator szkolenia) Katedra Rachunkowości, Controllingu, Informatyki i Metod Ilościowych e-mail: wioletta.turowska@ue.wroc.pl tel. 602226747

Wymagane dokumenty

  • formularz zgłoszeniowy
  • oświadczenie o pokryciu kosztów (indywidualne lub od pracodawcy)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty za udział w szkoleniu

Dodatkowe informacje

Wymagania wstępne Znajomość podstawy programowej z informatyki. Umiejętność logicznego myślenia.

wholesale nfl jerseys from china